Cancel Preloader
Edit Content

About this Course HTML and CSS Are the Tools You Need to Build a Website Coding for beginners might seem hard. However, starting with the basics is a great way.

 Gia hạn thời gian quỹ MFF, Thi Lại Quỹ MFF

Gia hạn thời gian quỹ MFF, Thi Lại Quỹ MFF

Mình đã từng hỗ trợ giảm 5% phí thi quỹ MFF cho rất nhiều bạn, và trong thời gian thi quỹ MFF cũng có những bạn mặc dù có lợi nhuận nhưng lại không kiếm đủ mục tiêu lợi nhuận 8% của MFF đặt ra.

Vậy thì khi có lợi nhuận dương và không vi phạm quy định âm 5% 1 ngày và âm 12% tài khoản quỹ MFF, các bạn có được gia hạn thời gian thi quỹ MFF hay không? Có được thi lại quỹ MFF không?

Tất cả những câu hỏi trên sẽ được giải đáp trong bài viết này nhé!

Đầu tiên chúng ta cần nắm được ở quỹ MFF, bạn có thể gia hạn thêm thời gian và không giới hạn số lần thi lại miễn phí nếu tài khoản của bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

  1. Thi lại quỹ MFF:
  • Tài khoản có lợi nhuận dương so với số vốn ban đầu.
  • Tài khoản không có bất cứ vi phạm nào.
  • Thi lại miễn phí có nghĩa là bạn sẽ được cấp một tài khoản mới và bắt đầu lại từ vòng 1.
  • Thử lại miễn phí được áp dụng cho cả vòng 1 và vòng 2. Bạn cần chờ hết thời gian quy định, khi đó hệ thống của MFF sẽ có tùy chọn “Free Retry” hoặc “Free Reset” trên bảng điều khiển, bạn chỉ cần bấm vào đó để lấy tài khoản thi lại.
  1. Gia hạn thời gian thi quỹ MFF:
  • Tài khoản có ít nhất 6% lợi nhuận vòng 1 + không vi phạm quy định nào. (Vòng 2 không được gia hạn thời gian) (nút Time Extension để gia hạn sẽ hiển thị trên website quỹ MFF)
  • Nếu dưới 6%, hãy gửi mail xin gia hạn đến account@myforexfunds.com để MFF xem xét cấp tài khoản thi lại cho các bạn.
  • Tối đa có thể gia hạn 4 tuần, sau thời gian gia hạn vẫn không đỗ thì sẽ được cấp tài khoản thi lại từ vòng 1.

* Mẫu email gửi xin gia hạn thời gian thi quỹ MFF vẫn giữ lại kết quả đã đạt được, mình thực hiện giao dịch tiếp theo để đạt mục tiêu 8%, các bạn tham khảo nhé! 

About applying for an extension of the first round of the fund account

In the past 30 days, I have traded fund account number 3036xxx and have made a profit, but the profit has not reached 8%, I sent an email to ask for an extension to be able to complete the profit level of 8 %. Looking forward to your approval to extend the time, thank you!

Và gửi đến địa chỉ email account@myforexfunds.com  chờ 1 -2 giờ là MFF gia hạn cho bạn ngay nhé! 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *