Cancel Preloader
Edit Content

About this Course HTML and CSS Are the Tools You Need to Build a Website Coding for beginners might seem hard. However, starting with the basics is a great way.

 35 Nguyên nhân các trader thua lỗ nhiều nhất

35 Nguyên nhân các trader thua lỗ nhiều nhất

1, Không có chiến lược thoát lệnh

2, Cảm thấy chắc chắn về hướng đi của thị trường

3, Tự tin rằng sẽ biết được kết quả trade là sẽ thắng 4, Tự cho bản thân rằng mình đánh bại được thị trường

5, Trade quá nhiều

6, Tin rằng thị trường sẽ tăng hay giảm sau khi đọc phân tích của ai đó 7, Không đặt dừng lỗ ngay khi vào lệnh

8, Tính toán khối lượng lệnh sai, vào quá lớn so với tài khoản

9, Lòng tham khiến vào lệnh lớn và rủi ro quá nhiều

10, Đòn bẩy quá lớn

11, Dừng lỗ bằng tay

12, Không hiểu hoặc không chấp nhận rằng con xu hướng đã kết thúc 13, Quản trị rủi ro kém

14, Tin rằng 1 cổ phiếu đã tăng quá cao hoặc giảm quá thấp

15, Vào lệnh trả thù

16, Dừng lỗ quá chặt

17, Tin rằng 1 lệnh thua phải gồng để về hoà vốn

18, Mua vào thêm ngược xu hướng khi giá đã rơi 50%

19, Trade với 1 hệ thống không có lợi thế, không thể kiếm được lợi nhuận

20, Không biết cách tính toán khối lượng lệnh theo khoảng cách dừng lỗ

21, Nghĩ rằng “lần này sẽ khác”

22, Trading mà không có kế hoạch

23, Mua và hy vọng

24, Không có các quy tắc vào lệnh cho hệ thống

25, Không tuân thủ nghiệm ngặt các quy tắc

26, Trung bình giá ngược lệnh

27, Giao dịch mà không có lợi thế, đánh bạc 28, Lỗi cơ bản khi vào lệnh

29, Vào lệnh theo cảm tính, không theo tín hiệu của hệ thống

30, Cố gắng dự đoán thị trường

31, Giao dịch các thị trường thanh khoản thấp

32, Trade ngược xu hướng

33, Không vào lệnh khi hệ thống cho tín hiệu

34, Vào lệnh bằng cảm xúc sợ hãi hoặc tham lam

35, Vào lệnh khi tâm lý và cuộc sống không được ổn định (ví dụ phải trả nợ, cần tiền

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *