Cancel Preloader
Edit Content

About this Course HTML and CSS Are the Tools You Need to Build a Website Coding for beginners might seem hard. However, starting with the basics is a great way.

 Chén thánh trong giao dịch:  “Bạn sẽ có được sự tự tin từ các giao dịch thua bạn cắt sớm, hơn các giao dịch thắng lớn “

Chén thánh trong giao dịch: “Bạn sẽ có được sự tự tin từ các giao dịch thua bạn cắt sớm, hơn các giao dịch thắng lớn “

Câu nói này đề cập đến một quan điểm quan trọng trong giao dịch là “cắt lỗ sớm.” Điều này có nghĩa là khi nhà giao dịch thấy rằng một giao dịch của họ đang đi sai hướng và có thể gây mất tiền, họ nhanh chóng cắt lỗ để giảm thiểu thiệt hại.

Lời khuyên này nhấn mạnh rằng hãy đánh giá một giao dịch không chỉ dựa vào kết quả cuối cùng (có lời hay lỗ), mà còn quan trọng hơn là cách bạn quản lý rủi ro. Việc cắt lỗ sớm giúp bảo vệ tài khoản của bạn khỏi các thiệt hại lớn và giữ cho bạn trong trạng thái tinh thần tích cực để tiếp tục giao dịch và tìm kiếm cơ hội mới.

Từ những giao dịch thua lỗ và việc cắt lỗ kịp thời, bạn sẽ học được cách phản hồi với thị trường một cách chủ động và tự tin hơn. Điều này giúp bạn xây dựng lòng tin vào chiến lược giao dịch của mình và tăng khả năng đạt được thành công trong thời gian dài. Trong khi đó, những giao dịch thắng lớn có thể là may mắn và không phản ánh rõ ràng khả năng giao dịch của bạn.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *