Cancel Preloader
Edit Content

About this Course HTML and CSS Are the Tools You Need to Build a Website Coding for beginners might seem hard. However, starting with the basics is a great way.

 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ VỐN

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ VỐN

📊Quản lý vốn đều: 1 – 1 – 1 – 1 – 1…

🖍Mô tả: Đánh đều lệnh 1$ khi giao dịch, phù hợp với người mới tham gia thị trường, ưu tiên học hỏi kiến thức hơn tìm kiếm lợi nhuận.

🚩Ưu điểm: An toàn vốn

📌Nhược điểm: Lâu có lợi nhuận, phải thắng trên 60% lệnh đánh mới bắt đầu có lợi nhuận.

📊Quản lý vốn Martingle – gấp lệnh:

🖍Mô tả: Lệnh sau đánh cao hơn lệnh trước nếu lệnh trước đó chưa win, áp dụng cho trader có nhiều kinh nghiệm giao dịch trên thị trường, làm chủ được cảm xúc, có tỷ lệ chốt lời và cắt lỗ rõ ràng

* 1 – 2 – 5 – 11 – 23 – 50…

* 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32

* 1 – 1 – 3 – 6 – 13 – 30

🎯Martingal theo tầng để giảm rủi ro

* 1 – 2 – 4 – 2 – 4 – 8 – 4 – 8 – 16

* 1 – 2 – 5 – 2 – 5 – 11 – 5 – 11 – 23

🚩Ưu điểm: Nhanh có lợi nhuận.

📌 Nhược điểm: Không an toàn cho vốn, khuyến nghị quản lý vốn trong 3 – 5 lệnh, tỷ lệ chốt lỗ bắt buộc không quá 10% vốn.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *