Cancel Preloader
Edit Content

About this Course HTML and CSS Are the Tools You Need to Build a Website Coding for beginners might seem hard. However, starting with the basics is a great way.

 NHỮNG ĐIỀU BẠN LUÔN PHẢI HỌC THUỘC LÒNG KHI TRADING VÀ ĐẦU TƯ

NHỮNG ĐIỀU BẠN LUÔN PHẢI HỌC THUỘC LÒNG KHI TRADING VÀ ĐẦU TƯ.

  1. • Không FOMO (Fear Of Missing Out): Tiền trong thị trường là vô hạn, nhưng tiền trong ví của bạn có giới hạn. Luôn có những cơ hội để bạn tham gia, không nên FOMO vào lệnh khi giá đã không ở điểm vào hợp lý.
  2. • Không gồng lỗ: Khi giá đã thay đổi cấu trúc thị trường, hãy thoát lệnh. Thị trường không quan tâm bạn đúng hay sai, bạn phải đi theo thị trường. Bạn muốn chứng tỏ mình đúng với thị trường hay muốn kiếm tiền?
  3. • Giao dịch dựa trên những gì hiển ra trên biểu đồ, hãy tránh giao dịch dựa trên cảm xúc hoặc trái tim.
  4. • Không đặt quá nhiều tiền vào một lệnh: Nếu bạn cảm thấy sợ hãi, run khi giá đang tiến đến stop loss của bạn, điều đó có nghĩa bạn đã đặt quá nhiều tiền vào một lệnh. Nếu bạn chỉ rủi ro 2.5%, hãy chấp nhận stop loss. Mất 2.5% tài khoản, bạn có thể tiếp tục giao dịch mới, đó là cách suy nghĩ mà mọi người nên có.
  5. • Trong thị trường này, những nhà đầu tư giỏi nhất và những người không biết gì luôn kiếm được nhiều tiền hơn những nhà đầu tư giỏi trung bình: Vì sao? Những nhà đầu tư giỏi kiếm tiền tốt là điều hiển nhiên. Những người không biết gì vì không có kiến thức nên sẽ tuân thủ các quy định và luật chơi đã được đưa ra, do đó họ cũng có thể kiếm tiền. Chỉ có những nhà đầu tư giỏi trung bình thường nghĩ mình biết một chút kiến thức và tự mình giao dịch mà quên mất các quy tắc, kỷ luật nên có, khiến tài khoản của họ bị cháy. Hãy nhớ câu nói nổi tiếng trên Wall Street: “Bulls Make Money, Bears Make Money, Pigs Get Slaughtered” (Bò kiếm tiền, Gấu kiếm tiền, Lợn bị đồn thổi).
  6. • Stop loss chính là bạn thân, hoặc thậm chí là mẹ hiền của bạn trong giao dịch.
  7. • Không giao dịch khi tâm lý không ổn định (hoặc sử dụng chất kích thích).

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *