Cancel Preloader
Edit Content

About this Course HTML and CSS Are the Tools You Need to Build a Website Coding for beginners might seem hard. However, starting with the basics is a great way.

 Tổng hợp Ưu đãi của các Công ty Cấp vốn – Tháng 09/2023

Tổng hợp Ưu đãi của các Công ty Cấp vốn

Trong bài viết này, sẽ tổng hợp các ưu đãi đang khả dụng của các công ty cấp vốn.

The Funded Trader (TFT)

Tổng hợp Ưu đãi của các Công ty Cấp vốn - Tháng 09/2023

Ưu đãi 1:

– Giảm 15% phí.

– Thanh toán 90% lợi nhuận trọn đời.

– Hoàn phí 125%.

Mã: TFTLABORDAY

Thời hạn: 05/09/2023

Tổng hợp Ưu đãi của các Công ty Cấp vốn - Tháng 09/2023

Ưu đãi 2:

– Giảm 10% phí.

Mã: hocvientrader

Thời hạn: không

Chương trình áp dụng với mọi tài khoản.

Lưu ý: Khi thanh toán tại mục Affiliate Code nếu ủng hộ Học Viện Trader bạn nhập mã hocvientrader.

E8 Funding

Tổng hợp Ưu đãi của các Công ty Cấp vốn - Tháng 09/2023

Ưu đãi 1:

– Giảm 20% phí.

– Thanh toán 90% lợi nhuận.

– Hoàn phí 125%.

Mã: UNFAZED

Thời hạn: 08/09/2023

Tổng hợp Ưu đãi của các Công ty Cấp vốn - Tháng 09/2023

Ưu đãi 2:

– Giảm 8% phí

Mã: hocvientrader

Thời hạn: không.

Chỉ áp dụng cho tài khoản E8 Account và ELEV8.

True Forex Funds (TFF)

Tổng hợp Ưu đãi của các Công ty Cấp vốn - Tháng 09/2023

Ưu đãi:

– Giảm 10% phí

Mã: RULE10

Thời hạn: 08/09/2023

TopTier Trader (TTT)

Tổng hợp Ưu đãi của các Công ty Cấp vốn - Tháng 09/2023

Ưu đãi 1:

– Giảm 20% phí.

– Thanh toán 85% lợi nhuận.

– Hoàn phí 125%.

Mã: LABORDAY

Thời gian: 04/09/2023

Tổng hợp Ưu đãi của các Công ty Cấp vốn - Tháng 09/2023

Ưu đãi 2:

– Giảm 5% phí

Mã: HOCVIENTRADER

Thời hạn: không.

Funded Next

Tổng hợp Ưu đãi của các Công ty Cấp vốn - Tháng 09/2023

Ưu đãi 1:

– Giảm 20% phí áp dụng với tài khoản kích thước 6k, 15k và 25k

Mã: GALAXY20

– Giảm 10% phí áp dụng với tài khoản kích thước 50k, 100k và 200k.

Mã: GALAXY10

– Hoàn phí 150%.

– Thưởng 15% mục tiêu lợi nhuận vòng đánh giá.

Thời hạn: 10/09/2023.

Tổng hợp Ưu đãi của các Công ty Cấp vốn - Tháng 09/2023

Ưu đãi 2:

– Giảm 7.5% phí.

Mã: hocvientrader

Thời hạn: không.

Smart Prop Trader (SPT)

Tổng hợp Ưu đãi của các Công ty Cấp vốn - Tháng 09/2023

Ưu đãi:

– Giảm 15% phí.

Mã: SMARTTRADER

Thời hạn: 14/09/2023

Maven Trading

Tổng hợp Ưu đãi của các Công ty Cấp vốn - Tháng 09/2023

Ưu đãi 1:

– Giảm 40% phí áp dụng với kích thước tài khoản $5k, 10k.

Mã: FLASH40

Thời hạn: 04/09/2023.

Tổng hợp Ưu đãi của các Công ty Cấp vốn - Tháng 09/2023

Ưu đãi 2:

– Hoàn phí 125%.

– Thanh toán 90% lợi nhuận.

– Giảm 10% phí.

Mã: SUMMER

Thời hạn: đang cập nhật.

Skilled Funded Traders

Tổng hợp Ưu đãi của các Công ty Cấp vốn - Tháng 09/2023

Ưu đãi 1:

– Giảm 25% phí

Mã: LABOR25

Thời hạn: 07/09/2023

Tổng hợp Ưu đãi của các Công ty Cấp vốn - Tháng 09/2023

Ưu đãi 2:

– Giảm 20% phí khi chọn giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Mã: LABORDAY20

– Giảm 10% phí khi chọn giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Mã: LABORDAY10

Thời hạn: 04/09/2023

Funded Trading Plus (FTP)

Tổng hợp Ưu đãi của các Công ty Cấp vốn - Tháng 09/2023

Ưu đãi:

– Giảm 10% phí

– Hoàn phí 100%

Mã: hocvientrader10

Thời hạn: không.

City Traders Imperium (CTI)

Tổng hợp Ưu đãi của các Công ty Cấp vốn - Tháng 09/2023

Ưu đãi:

– Giảm 10% phí

Mã: CTI10%

Thời hạn: không

Chương trình áp dụng cho tài khoản Challenge và Instant Funding.

Surge Trader

Tổng hợp Ưu đãi của các Công ty Cấp vốn - Tháng 09/2023

Ưu đãi:

– Giảm 10% phí

Mã: FPREVIEWS10OFF

Thời hạn: không.

Để hiểu rõ các ưu đãi bạn cần nắm được một số thuật ngữ sau:

Off, Discount: giảm giá phí tham gia,

ví dụ: 10% off là được giảm 10% phí.

Refund: hoàn phí tham gia.

ví dụ: 125% refund

Bạn thanh toán $1,000 tiền phí tham gia, khi đủ điều kiện hoàn phí bạn sẽ nhận được số tiền hoàn là: $1,000*125% = $1,250.

Thường các khoản hoàn phí được trả ở lần thanh toán lợi nhuận đầu tiên.

Payout: thanh toán lợi nhuận.

ví dụ: 85% Payout

Bạn sẽ nhận được 85% lợi nhuận do mình tạo ra, thông thường không áp dụng ưu đãi thì bạn nhận được 80%.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý ưu đãi được áp dụng cho lần thanh toán đầu tiên hay tất cả các lần thanh toán.

Code, Coupon Code: mã giảm giá.

ví dụ: Code: SANTACLAUS

Bạn cần điền mã giảm giá SANTACLAUS trong quá trình thanh toán để nhận được ưu đãi.

End Date, Valid till: thời gian hết hạn ưu đãi.

– Applies To All Challenges: áp dụng cho tất cả các thử thách, nói cách khác nó được áp dụng cho tất cả các tài khoản thử thách mà quỹ cấp vốn đó có.

Lưu ý: Bài viết sẽ được cập nhật thường xuyên các chương trình ưu đãi mới nhất, các quỹ cấp vốn không có mã giảm giá hiện chưa có chương trình ưu đãi.

Trên đây là toàn bộ thông tin về chương trình ưu đãi của các công ty cấp vốn, nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *