Cancel Preloader
Edit Content

About this Course HTML and CSS Are the Tools You Need to Build a Website Coding for beginners might seem hard. However, starting with the basics is a great way.

 Trailing Max Drawdown là gì? Cách tính giới hạn sụt giảm được nhiều Quỹ áp dụng

Ở một bài viết trước đó Học Viện Trader đã giải thích rất chi tiết về giới hạn sụt giảm (Drawdown), bạn có thể xem bài viết đó ở đây trước khi xem tiếp bài này để có kiến thức nền tảng. Quy tắc giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa là cách để các công ty cấp vốn quản trị rủi ro cho tài khoản của họ.

Ở một bài viết trước đó Học Viện Trader đã giải thích rất chi tiết về giới hạn sụt giảm (Drawdown), bạn có thể xem bài viết đó ở đây trước khi xem tiếp bài này để có kiến thức nền tảng.

Quy tắc giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa là cách để các công ty cấp vốn quản trị rủi ro cho tài khoản của họ. Sự phát triển của ngành công nghiệp tài trợ vốn mở ra nhiều sản phẩm cấp vốn mới được phát hành, từ đó là quy tắc sụt giảm cũng được sử dụng linh hoạt và khéo léo hơn rất nhiều.

Đưa ra quy tắc giới hạn sụt giảm giúp quỹ cấp vốn sàng lọc được những Trader có kỹ năng quản lý rủi ro tốt. Nếu tham gia Trade quỹ bạn nên am hiểu sâu sắc vấn đề này, điều đó đảm bảo bạn không bị vi phạm ngoài ý muốn.

Trailing Max Drawdown là gì?

Trailing Max Drawdown là một sự kết hợp tài tình giữa cách tính Relative Drawdown và Absolute Drawdown.

Thay vì đưa ra một khái niệm trừu tượng, chúng ta sẽ đến ngay một ví dụ cụ thể.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản quỹ có kích thước $50,000 cho phép mức giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa là 4% được tính theo Trading Max Drawdown.

$50,000*4% = $2,000.

$50,000 – $2,000 = $48,000.

Mức giới hạn sụt giảm tài khoản ban đầu là $48,000, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $48,000 trong bất cứ thời điểm nào. Nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

Trailing Max Drawdown là gì? Cách tính giới hạn sụt giảm được nhiều Quỹ áp dụng

#1.

Ngày thứ 1, bạn giao dịch có lợi nhuận là $1,000 tài khoản (Account Balance) tăng lên $51,000.

$51,000 – $2,000 = $49,000.

Lúc này, mức giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa là $49,000, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $49,000. Nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

#2.

Ngày thứ 2, bạn giao dịch có thêm lợi nhuận là $500 tài khoản tăng lên $51,500.

$51,500 – $2,000 = $49,500.

Lúc này, mức giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa là $49,500.

#3.

Ngày thứ 3, bạn thua lỗ $800, tài khoản giảm xuống còn $50,7000.

Lúc này, mức giới hạn sụt giảm tài khoản vẫn là $49,500.

#4.

Ngày thứ 4, bạn có thêm lợi nhuận là $2,500 tài khoản tăng lên 53,200.

Lúc này, mức giới hạn sụt giảm tài khoản vẫn là $50,000.

Ở ngày thứ 4, bạn cần hiểu là bất cứ khi nào tổng mức lợi nhuận bạn đạt được lớn hơn hoặc bằng 4% thì mức giới hạn sụt giảm sẽ được cố định ở số vốn ban đầu là $50,000.

Có 3 điều bạn cần lưu ý với Trading Max Drawdown: 

– Giới hạn sụt giảm tài khoản sẽ được nâng dần lên khi bạn có thêm lợi nhuận.

– Giới hạn sụt giảm sẽ được cố định ở mức vốn ban đầu $50,000 khi bạn có lợi nhuận lớn hơn hoặc bằng 4% ($2,000).

– Khi bạn thua lỗ, giới hạn sụt giảm tài khoản không bao giờ được hạ xuống, nó chỉ được nâng lên hoặc giữ cố định.

Kết luận

Với cách tính Trailing Max Drawdown, bạn cần quản lý vốn chặt chẽ khi giới hạn sụt giảm tài khoản ở dưới mức vốn ban đầu, cho đến khi giới hạn sụt giảm được cố định ở mức vốn ban đầu, bạn sẽ thoải mái giao dịch hơn.

Một số sản phẩm quỹ sử dụng Trailing Max Drawdown như: tài khoản Knights của The Funded Trader, tài khoản Experienced của Funded Trading Plus, tài khoản Audition của Surge Trader.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *